Copyright

Copyright (©)

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze organisatie, gerelateerde dochterondernemingen en/of onze (potentiële) klanten, waarbij het niet is toegestaan de website of een gedeelte daarvan te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele (hard)copy.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TechAssistants Soest is het niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan, zoals foto’s, video’s, logo’s en/of teksten, op andere wijze te verveelvoudigen, door te kopiëren. te zenden of beschikbaar te stellen op een (ander) netwerk.

Het is ook niet toegestaan deze website of een gedeelte daarvan te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van TechAssistants Soest of in bruikleen gegeven aan TechAssistants Soest, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TechAssistants Soest is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze (potentiële) klanten.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews van klanten en FAQ’s. TechAssistants Soest is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van TechAssistants Soest weer.

TechAssistants Soest
Hertenlaantje 1, 3766AA Soest